Psychoterapie

V psychoterapii vycházím ze systematického přístupu Virginie Satirové.

" Změna je možná Vždy"

"Všichni máme své vnitřní zdroje potřebné k uspěšnému "zacházení se sebou" a růstu."

(Satirová s.23., Model růstu, 2012)

Terapeutické sezení probíhá formou rozhovoru terapeuta s klientem.

Mohla bych zde napsat tisíce slov, nejlepší je přijít a vyzkoušet si, zda Vám naše spolupráce bude sedět, nebo ne. Nejsem zastánce „rychlých terapii na počkání“ ač každá zkušenost je dobrá a posune nás, rozhodnutí, je vždy na Vás, nabízím dlouhodobou práci na Vašich tématech za mého odborného provázení.

Terapie a dotknutí se osobních témata, není vždy příjemná záležitost, ale v důvěrném a bezpečném prostředí má léčivý potenciál.

Ve své praxi využívám při práci s klienty různé terapeutické techniky, jedna z nich je Sand play terapie, práci na terapeutickém pískovišti. Více informací v rámci úvodní konzultace.

 

Také se můžete podívat na mé reference.

 

V rámci individuální psychoterapie je důležité

  • první kontakt a Vaše očekávání- domluva zakázky- témata na které se můžeme společně podívat, nebo naopak co již nespadá do mých kompetencí- kde Vás mohu dále navázat.

  • důvěra- základem psychoterapie je důvěra v terapeuta

  • v rámci terapeutického sezení je dále důležité respektování nastavených pravidel, jak etických tak mlčenlivost.

  • v rámci mé práce Vám v terapeutickém vztahu nabízím: bezpečí, podporu, důvěru, naslouchání.

Sezení probíhají individuálně, nebo v rámci domluvy párová popř. Rodinná terapie. Setkáváme se v pracovně ze začátku minimálně 1x za 14 dní v délce max.50 min.

V akutním krizovém stavu se domluvíme, kam Vaše kroky mohou směřovat dále. 

S klienty kteří docházejí déle než 3 měsíce se můžeme domluvit v případě potřeby na online konzultaci.

Nepracuji s klienty pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.