Informace o mně

 

Ve své své praxi vycházím ze systematické psychoterapie dle V. Satirové. V psychoterapii využívám komplexní přístup a proto v případě potřeby spolupracuji s psychiatrem a dalšími odborníky.

 

Vzdělání:

   • Komplexní Psychoterapeutický výcvik v transformační systematické rodinné terapii V. Satirové akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví. 658 h.
   • Phdr. Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce, Sociální práce,  Bratislava
   • Mgr. Ostravská univerzita. Katedra psychologie a sociální práce, Sociální práce s poradenským zaměřením.

Nadále se ve všech oblastech vzdělávám.

 

Praxi ve službách mám od roku 2007, kdy jsem působila jako lektor primární, sekundární prevence, adaptačních programů- práce se skupinou a také jako odborný pracovník pro danou cílovou skupiny ohrožené rodiny aj.

 

Od roku 2012 jsem pracovala v adiktologické poradně v organizaci Modrý kříž v České republice poradna Karviná jako (psycho)terapeut, kde jsem se zaměřovala na poradenství a terapii v oblasti závislosti a následnou péči u klientů, kteří prošli léčbou např. v psychiatrické nemocnici.

 

Od roku 2020  pracuji v Psychoterapeutickém stacionáří MAYFAIR s.r.o. Karviná- Mudr. Sedlářová jako psychoterapeut. Hlavní naplní me práce je poskytování individuální terapie klientům s neurotickými potížemi.

 

Od roku 2012 Taktéž působím jako lektor pro různé organizace např. Slezská diakonie, CSS Ostrava vzdělávání pěstounských rodin. V případě poptávky na školení prosím o kontaktování a zašlu Vás své portfolio.

 

Mou kvalifikaci zaručují tyto asociace, u kterých jsem řádným členem:

Certifikovaný rodinný terapeut - Sdružení rodinných a systematických terapeutů

Psychoterapeut - Česká asociace pro psychoterapii

Kraniosakrální terapeut - Česká kraniosakrální asociace.

 

Výčet z absolvovaných seminářů:

 

   • Možnosti využití mandaly jako terapeutického nástroje v psychoterapii
   • Prevence sebepoškozujícího a sebevražedného chování u dětí a mladistvých
   • Možnosti podpory rodiny v rozvodové situaci
   • Využití rodinných map a prvků rodinné rekonstrukce v terapeutické praxi
   • Focusing
   • Prevence relapsu
   • Práce s traumatem
   • Psychiatrické minimum
   • a další...
   • Sand play terapie
   • KBT techniky 

 

V roce 2012 jsem také absolvovala seminář v terapeutické metodě Sand play práce na terapeutickém pískovišti u Madeline De Little. V roce 2019 jsem si tyto znalosti rozšířila o semináře Sand Tray terapie v neurovědě téže lektorky. Garantováno Institutem pro transformační systemickou terapii podle Virginie Satirové

 

V roce 2018 jsem se více začala věnovat práci s tělem, vydala jsem se na cestu ve vzdělávání v Kraniosakrální osteopatii, biodynamice, absolvovala jsem komplexní výcvik u Radka Neškrabala , BCST následně se v této oblasti nadále vzdělávám. (práce s nervovým systémem, práce s traumatem a další.)

Garantováno Českou Kraniosakrální asociací.

 

Dále jsem si své  vzdělání rozšířila o Školu Jogy a zdravého pohybu ( Jogová terapie) Lenky Oravcové. (akreditace MŠMT)

 

KBT techniky pro úzkostně depresivní techniky blok seminářů- Mgr. Roman Pešek